Svenska för föräldralediga

Regeringen föreslår i höstbudgeten att medel ska tillföras insatser för nyanlända och utrikes födda föräldralediga. Satsningen syftar till att förbättra utrikes födda föräldraledigas språkkunskaper.

Längre föräldraledighet kan förlänga framför allt kvinnors etableringstid och även innebära avbrott från tidigare studier i svenska språket, vilket kan innebära en tillbakagång i språkutvecklingen. För att snabba på etableringen i samhället såväl som arbetslivet är språkundervisning under föräldraledigheten en viktig insats. Studieförbunden har bred erfarenhet av att arbeta med utrikes födda i olika delar…

Läs mer

Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

Den S-ledda regeringen förstärker den nationella planen mot rasism och hatbrott med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Samtidigt tillförs arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.
Läs mer

Senaste numret av Vårt Partille

Nu kan du läsa senaste numret av vårt partille!

Vårt partille nr 3 2019 Ordförande har ordet Jag är en argare feminist och socialdemokrat än i går.. Mycket argare. Arg för att orättvisorna i samhället är så påtagliga, arg för att människors engagemang hånas och föringas. Arg för att främlingsfientlighet och rasism brer ut sig allt mer. Arg för att diskriminerig och trakasserier har…

Läs mer

Kick off för medlemmar

Alla medlemmar bjuds in till en höstkick off där vi kommer vi att utbyta tankar och idéer om politiska frågor och visioner. Under kvällen kommer vi förutom politiska diskussioner och kunskapsutbyte även att ha lite trevliga aktiviteter och tävlingar. Buffé serveras 100kr/kuvert ink alkoholfri dryck. Anmäl dig till sap.partille@gmail.com senast den 13 september. Plats: Sävedalen…

Läs mer

Medlemsutbildning

Under sex måndagar kommer du att kunna lära dig mer om vår ideologi, historia och organisation. vi kommer under hösten att köra en medlemsutbildning i studiecirkelform i samverkan med ABF.

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar. I steg 1 handlar medlemsutbildningen också om att uppmuntra och se till att medlemmar får verktygen för att kunna kanalisera sitt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man själv tycker och tänker, i tal och…

Läs mer

Till alla medlemmar i Partille arbetarekommun

Som ni vet är alla medlemmar alltid välkomna till våra gruppmöten inför Kommunfullmäktige. Denna gång vill vi puffa lite extra! På torsdag den 29 augusti kommer vårt Samhällsbyggnadskontor att berätta om Partille Eco Park och planarbetet med Södra centrum (Björnekullarna) Då kan vi också presentera vår nya samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg och vår nya Planchef Filip…

Läs mer

Utbildningsdag för förtroendevalda i fullmäktige och nämnder i Partille.

Att vara förtroendevald

Utbildningsdag för förtroendevalda i fullmäktige och nämnder i Partille. Plats: Sävedalen Folkets hus Tid: 21 september 2019 kl 9.30-15.00 Anmälan till utbildningsdagen sker till studier.spartille@gmail.com senast  Program: 09.30 – 10.00 Kaffe 10.00 – 12.00 Vad innebär det att vara förtroendevald? Vad kräver partiet av de förtroendevalda? Uppdraget enligt kommunallagen Fullmäktige – och nämnders ansvar och…

Läs mer
Idag är det åtta år sedan terrordådet på Utøya där 69 ungdomar miste sina liv.

Vi glömmer aldrig dessa ungdomar och deras engagemang och drömmar om ett bättre samhälle! Rasism, fascism och nazism ökar i Sverige och Europa Vi alla har ett ansvar för att fortsätta kämpa mot rasismen. Säg i från när rasismen dyker upp vid fikabordet, på jobbet, i skolan eller i matkön. Du kan göra skillnad! Vi…

Läs mer

Insändare, LO-facken i Partille

Kommunpolitiker – ta ert ansvar för arbetsmiljön Nu väntar semestertider på de flesta håll och många får ta en välförtjänt ledighet. (Tacka facket för den.)

Tyvärr är det alltför många som kommer att gå tillbaka till jobbet med en klump i magen efter semestern. Fler och fler lider av psykisk ohälsa, orsakad av sitt arbete. Inte minst bland de som är anställda i kommunen eller i sjukvården är den psykiska ohälsan ett jätteproblem. Det här är upp till politikerna i…

Läs mer

Några röster från kommunfullmäktige 12 juni

Ikväll var det budgetdebatt i kommunfullmäktige, flera socialdemokrater var uppe i talarstolen och argumenterade för ett Partille som ger välfärd och möjligheter åt alla framför låg skatt!

Eva Carlsson ”En budget handlar både om mål med verksamheten och ekonomi. Partille är en bra kommun och vi har alla förutsättningar för att vi skall vara en riktigt bra kommun för alla våra invånare. Vårt mål är att Partille skall vara en Ekonomisk, Ekologisk och Socialt hållbar kommun i ett globalt perspektiv” Katarina Bosetti Kristoffersson…

Läs mer
facebook Twitter Email