Häng med på Bokcirkel!

Vi kör igång årets andra bokcirkel, denna gång läser vi Illa far landet skriven av Tony Judt.

Vi startar den 4 november, anmälan gör du till Marie Raask på marie.raask@telia.com senast den 2 november. Du köper eller lånar boken själv och till första träffen vill vi att du läst inledningen. Träffarna sker via Zoom.

Läs mer

VÅRT PARTILLE

S-information nummer 2, 2020

Innehåll: Ordförande har ordet Kommande medlemsmöten Skaffa autogiro – få två glädjelotter! Studier Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet och det facklig-politiska utskottet ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen Information ang uppskjuten distriktskongress A-radion Sommarkampanj flygbladsutdelning VÅRT PARTILLE 2,20

Läs mer

S, V och MP tar ansvar för Partille!

Den rådande situationen med coronaviruset och dess följdverkningar är en stor utmaning i samhället!

Det gäller också hur den livsviktiga demokratin och parlamentarismen i våra kommuner (och regioner) sköts i det läget. Samtidigt som de grundläggande värdena med mötes- och yttrandefrihet ska hållas höga handlar det om att ta ett gemensamt ansvar för att fokus så mycket som möjligt ska läggas på att minska skadeverkningarna av coronaviruset. Inte minst…

Läs mer

S-aktuellt 2020-04-02: Krispaket för landets kommuner och regioner

Många kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det pågående utbrottet av covid-19. Den s-ledda regeringen har därför kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om ett krispaket för landets kommuner och regioner. Totalt föreslås tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor i den vårändringsbudget för 2020 som presenteras den 15 april. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Dessutom höjs statsbidragen permanent med 12,5 miljarder kronor från 2021.

Talepunkter Vi ger idag besked till Sveriges alla kommuner och regioner att det kommer stora statliga tillskott de kommande åren för att trygga välfärden. Det är utöver vårt tidigare besked att staten ersätter kommuner och regioner för alla extraordinära kostnader kopplat till arbetet med att vårda sjuka och minska smittspridningen. Coronavirusets spridning är först och…

Läs mer

VÅRT PARTILLE

S-information nummer 1, 2020

Innehåll: Sverige hjälps åt! Hälsning från Thorbjörn Carlsson Partikongress 2021 Information om aktiviteter Digital Bokcirkel AK-Styrelsen 2020 Ombud till höstmöte och distriktskongress 2021 Ordförande har ordet.

Läs mer

Tappa inte tron på ett bättre samhälle!

Hoppas att du orkar ta dig tid att läsa denna text, det är Socialdemokraternas ändamål. Vår vision, den text som är ryggraden i socialdemokratin. Det är inte budget, det är inga vallöften. Det är bara vi.

Partiets ändamål Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna…

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISK POLITIK I BUDGETEN FÖR 2020

Vad kan vara bättre start på februari än att få se vad S satsar på? Likt en julkalender så kommer det en ny punkt på vår fb varje dag fram till sista februari.

Är du galet nyfiken och kan inte hålla dig så kan du givetvis gå in och läsa alla punkter nu via länken men det vore ju lite som att fuska och få reda på allt på en gång. Du kan också bli medlem för att se till så att vi får ett ännu bättre samhälle!…

Läs mer

Thorbjörn Carlsson föreslås bli gruppledare för S i kommunstyrelsen

Valberedningen som utsågs på medlemsmötet den 3 december presenterar nu sitt förslag till gruppledare i KS/kommunalråd. Valet kommer att ske på årsmötet den 14 mars där kommer du har möjlighet att ställa frågor och lära känna Thorbjörn mer.
Läs mer

Hur går det med Klimat- och miljöarbetet i Partille?

Välkommen till medlemsmöte den 20 januari kl 18.00 i Hörsalen, Kulturum

Magnus Sundberg, miljö och hälsoskyddsinspektör, berättar om kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. Därefter diskussion och fika. Välkommen önskar styrelsen

Läs mer

 Regeringen presenterar klimatpolitisk handlingsplan

Regeringen presenterar nu för första gången en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Klimatarbetet ska integreras i alla relevanta politikområden. Handlingsplanen har tagits fram av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

– Utvecklingen för världens klimat är oroande. Just nu smälter världens landisar, temperaturen i haven stiger och enorma skogsbränder blir allt vanligare. Det berör alla människor. Ett stabilt klimat är en förutsättning för jordens ekosystem och människans välfärd. – Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. För att lyckas nå målet om nettonollutsläpp behöver…

Läs mer
facebook Twitter Email