Styrelsen

Socialdemokraterna i Partille, Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun  har en styrelse på sju ledamöter som valdes på årsmötet i mars 2018. Styrelsen sammanträder cirka 1 gång i månaden.

Här kan du se vilka som ingår i styrelsen och vilka funktioner de har.

Ordinarie
Katarina Bosetti Kristoffersson, ordförande
Eva Carlsson, vice ordförande
Eva Kristensen, kassör
Dan Hansson, sekreterare
Robert Nilsson, studieorganisatör
Per-Åke ”Bågen” Westlund, facklig ledare
Marie Raask, vice sekreterare, vice studieorganisatör

facebook Twitter Email