Vårt Partille nr 5, 2019

Nu kan du läsa årets sista medlemsinfo Vårt Partille

Tack för ert engagemang och alla klokskaper ni bidragit med på möten, samtal, mail och inlägg på sociala medier det gångna året!  Jag önskar er en god jul och ett riktigt gott nytt år! Glöm inte att du är viktig! Juliga häl(s)ningarKatarina Bosetti Kristoffersson Ordförande i Partille Arbetarekommun

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte tisdag 3 december

Plats: Hörsalen, Kulturum. Tid: 18.00-19.45

På dagordningen– Val av valberedningDå Eva Carlsson meddelat att hon tidig vår 2020 kommer att avsluta sitt uppdrag som gruppledare i kommunstyrelsen, föreslår styrelsen att vi väljer en valberedning som ska ta fram förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen.   Vi bjuder påkaffe, glögg, lussekatter och pepparkakor  

Läs mer

Fullmäktigegruppens möte

Gruppmötet är flyttat från torsdag till måndag den 18 november kl 18.00

Som medlem är du alltid välkommen på våra gruppmöten inför fullmäktige. På dessa möten går vi igenom handlingarna inför mötet. Vi pratar också om läget i nämnderna och aktuella politiska frågor. Du är varmt välkommen till Gruppmötet på måndag. Är dörren låst så ring Katarina på 0733-295348

Läs mer

Vårt Partille nummer 4, 2019

AktuelltVäntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Det ska bli enklare för dig att få det stöd du behöver. Därför utvecklar vi 1177 så att du kan få hjälp direkt via mobilen eller datorn, säger socialminister Lena Hallengren. 1177 Vårdguiden är mångas första kontakt med vården, nu ska…

Läs mer

Medlemsmöte

Simhall i Partille!!? Var, När, Hur??

Välkomna till vårt möte där Partillebos VD Katarina Elfverson berättar om planeringen inför Partilles nästa steg mot en förstad. Därefter diskussion om förslagen. Vi fattar också beslut om Kansliavgift 2020 Förslag om att utöka AK styrelse Vi träffas måndag 11 november kl 18.30 Hörsalen, Kulturum. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna! Styrelsen

Läs mer

Bli medlem du också!

Tycker du att vi är lite för mesiga? Brinner du för samhällsförändring? Vill du ha ett jämlikt samhälle?

Vill du  att vara med och tillsammans med andra påverka politiken – både lokalt, regionalt och nationellt? Bli medlem i Socialdemokraterna så kan du göra just det! Socialdemokraterna passar dig om du är: Kvinna Icke binär Man Förälder Inte förälder Har barnbarn Inte har barnbarn Gammal Ung Ung men känner dig gammal, är gammal men…

Läs mer

Motion till Partille kommunfullmäktige

Inrättande av ett nytt naturreservat i Partille.

Partille kommun är en av Sveriges minsta kommuner och ligger i en storstadsregion. Några mindre delar av kommunens mark är skyddad i olika former texnaturreservat och Natura 2000 . När vi nu står i begrepp att bebygga ännu ett stort naturområde i centrala Partille vill vi, socialdemokrater betona vikten av att för framtiden skydda ”särskilt…

Läs mer

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

–Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instrument, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ingenting vi ska slarva bort, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Inför 2016 införde regeringen ett årligt stöd till den…

Läs mer

Medlemsmöte!

Tid: tisdagen den 24 september 
kl 18.00 Plats: OBS ny lokal! Sessionssalen i kommunhuset. Tema: Barnkonventionen samt val av ombud till Göteborgsområdets höstmöte
 Gäst: Janette Olsson, oppositionsregionråd

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som…

Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

Som en del i genomförandet av januariavtalet inleds nu arbetet med att införa en skatt på engångsartiklar. En utredning ska föreslå hur skatten ska utformas. Regeringen har idag fattat beslut om utredningsdirektiven.

Utredningen ska fram till augusti nästa år arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas. – Engångsprodukter är en av de vanligaste källorna till nedskräpning i naturen och avfallsmängderna i Sverige ökar. En stor del av ökningen beror på användningen av engångsmaterial. Regeringen vill…

Läs mer
facebook Twitter Email