Hur går det med Klimat- och miljöarbetet i Partille?

Välkommen till medlemsmöte den 20 januari kl 18.00 i Hörsalen, Kulturum

Magnus Sundberg, miljö och hälsoskyddsinspektör, berättar om kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. Därefter diskussion och fika. Välkommen önskar styrelsen

Läs mer

 Regeringen presenterar klimatpolitisk handlingsplan

Regeringen presenterar nu för första gången en klimatpolitisk handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Klimatarbetet ska integreras i alla relevanta politikområden. Handlingsplanen har tagits fram av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

– Utvecklingen för världens klimat är oroande. Just nu smälter världens landisar, temperaturen i haven stiger och enorma skogsbränder blir allt vanligare. Det berör alla människor. Ett stabilt klimat är en förutsättning för jordens ekosystem och människans välfärd. – Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. För att lyckas nå målet om nettonollutsläpp behöver…

Läs mer

Nu kan du läsa Vårt Partille nr 5

Nu kan du läsa årets sista medlemsinfo Vårt Partille

Tack för ert engagemang och alla klokskaper ni bidragit med på möten, samtal, mail och inlägg på sociala medier det gångna året!  Jag önskar er en god jul och ett riktigt gott nytt år! Glöm inte att du är viktig! Juliga häl(s)ningarKatarina Bosetti Kristoffersson Ordförande i Partille Arbetarekommun

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte tisdag 3 december

Plats: Hörsalen, Kulturum. Tid: 18.00-19.45

På dagordningen– Val av valberedningDå Eva Carlsson meddelat att hon tidig vår 2020 kommer att avsluta sitt uppdrag som gruppledare i kommunstyrelsen, föreslår styrelsen att vi väljer en valberedning som ska ta fram förslag på ny gruppledare i kommunstyrelsen.   Vi bjuder påkaffe, glögg, lussekatter och pepparkakor  

Läs mer

Fullmäktigegruppens möte

Gruppmötet är flyttat från torsdag till måndag den 18 november kl 18.00

Som medlem är du alltid välkommen på våra gruppmöten inför fullmäktige. På dessa möten går vi igenom handlingarna inför mötet. Vi pratar också om läget i nämnderna och aktuella politiska frågor. Du är varmt välkommen till Gruppmötet på måndag. Är dörren låst så ring Katarina på 0733-295348

Läs mer

Vårt Partille nummer 4

AktuelltVäntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Det ska bli enklare för dig att få det stöd du behöver. Därför utvecklar vi 1177 så att du kan få hjälp direkt via mobilen eller datorn, säger socialminister Lena Hallengren. 1177 Vårdguiden är mångas första kontakt med vården, nu ska…

Läs mer

Medlemsmöte

Simhall i Partille!!? Var, När, Hur??

Välkomna till vårt möte där Partillebos VD Katarina Elfverson berättar om planeringen inför Partilles nästa steg mot en förstad. Därefter diskussion om förslagen. Vi fattar också beslut om Kansliavgift 2020 Förslag om att utöka AK styrelse Vi träffas måndag 11 november kl 18.30 Hörsalen, Kulturum. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna! Styrelsen

Läs mer

Bli medlem du också!

Tycker du att vi är lite för mesiga? Brinner du för samhällsförändring? Vill du ha ett jämlikt samhälle?

Vill du  att vara med och tillsammans med andra påverka politiken – både lokalt, regionalt och nationellt? Bli medlem i Socialdemokraterna så kan du göra just det! Socialdemokraterna passar dig om du är: Kvinna Icke binär Man Förälder Inte förälder Har barnbarn Inte har barnbarn Gammal Ung Ung men känner dig gammal, är gammal men…

Läs mer

Motion till Partille kommunfullmäktige

Inrättande av ett nytt naturreservat i Partille.

Partille kommun är en av Sveriges minsta kommuner och ligger i en storstadsregion. Några mindre delar av kommunens mark är skyddad i olika former texnaturreservat och Natura 2000 . När vi nu står i begrepp att bebygga ännu ett stort naturområde i centrala Partille vill vi, socialdemokrater betona vikten av att för framtiden skydda ”särskilt…

Läs mer

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

–Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instrument, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ingenting vi ska slarva bort, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Inför 2016 införde regeringen ett årligt stöd till den…

Läs mer
facebook Twitter Email