Valprogram Partille 2022-2026

Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för Partille kommun. Vi har en framtidsinriktad politik som leder till att Partille blir en ännu bättre kommun att arbeta och leva i. I vårt valprogram kan du läsa om den politik vi kommer driva i kommunen uppdelat per politikområde.

Våra prioriterade områden

 • Skola
 • Vård och omsorg
 • Miljö och klimat

Våra prioriterade frågor

 • Hög kvalitet och kontinuitet i skolan
 • Hög kvalitet och kontinuitet inom vård och omsorg
 • Satsning på miljö och klimat
 • Erbjuda feriejobb för alla ungdomar 16-19 år
 • Nej till vinstdrivande privata aktörer i välfärden
 • Införa förskola på obekväm arbetstid
 • Tillgängliggöra kulturen
 • Tillgängliggöra och utveckla Partilles offentliga miljöer
 • Stärka LSS-insatser
 • Det ska kännas tryggt att bo och vistas i Partille

Läs hela valprogrammet här: Valprogram 2022-2026

facebook Twitter Email