Medlemsmöten

Hur går det med Klimat- och miljöarbetet i Partille?

Välkommen till medlemsmöte den 20 januari kl 18.00 i Hörsalen, Kulturum

Magnus Sundberg, miljö och hälsoskyddsinspektör, berättar om kommunens arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. Därefter diskussion och fika. Välkommen önskar styrelsen

Läs mer

Fullmäktigegruppens möte

Gruppmötet är flyttat från torsdag till måndag den 18 november kl 18.00

Som medlem är du alltid välkommen på våra gruppmöten inför fullmäktige. På dessa möten går vi igenom handlingarna inför mötet. Vi pratar också om läget i nämnderna och aktuella politiska frågor. Du är varmt välkommen till Gruppmötet på måndag. Är dörren låst så ring Katarina på 0733-295348

Läs mer

Medlemsmöte

Simhall i Partille!!? Var, När, Hur??

Välkomna till vårt möte där Partillebos VD Katarina Elfverson berättar om planeringen inför Partilles nästa steg mot en förstad. Därefter diskussion om förslagen. Vi fattar också beslut om Kansliavgift 2020 Förslag om att utöka AK styrelse Vi träffas måndag 11 november kl 18.30 Hörsalen, Kulturum. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna! Styrelsen

Läs mer

Medlemsmöte!

Tid: tisdagen den 24 september 
kl 18.00 Plats: OBS ny lokal! Sessionssalen i kommunhuset. Tema: Barnkonventionen samt val av ombud till Göteborgsområdets höstmöte
 Gäst: Janette Olsson, oppositionsregionråd

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som…

Läs mer

Kick off för medlemmar

Alla medlemmar bjuds in till en höstkick off där vi kommer vi att utbyta tankar och idéer om politiska frågor och visioner. Under kvällen kommer vi förutom politiska diskussioner och kunskapsutbyte även att ha lite trevliga aktiviteter och tävlingar. Buffé serveras 100kr/kuvert ink alkoholfri dryck. Anmäl dig till sap.partille@gmail.com senast den 13 september. Plats: Sävedalen…

Läs mer

Till alla medlemmar i Partille arbetarekommun

Som ni vet är alla medlemmar alltid välkomna till våra gruppmöten inför Kommunfullmäktige. Denna gång vill vi puffa lite extra! På torsdag den 29 augusti kommer vårt Samhällsbyggnadskontor att berätta om Partille Eco Park och planarbetet med Södra centrum (Björnekullarna) Då kan vi också presentera vår nya samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg och vår nya Planchef Filip…

Läs mer

Inbjudan till Öppet möte om EU

Socialdemokraterna i Partille håller 
möte tisdagen den 16 april 
kl 18.00 i Hörsalen Kulturum.

 Tema: EU-val Gäst: Carina Ohlsson, EU-kandidat Årets Europaparlamentsval kommer stå mellan demokrati och högerextremism. Socialdemokrater kommer stå upp för löntagarnas rättigheter, en offensiv klimatpolitik och allas lika värde i hela Europa. Ta med en vän, partner eller bekant så ser vi till att göra ett bra möte tillsammans! Vi bjuder på fika. Varmt välkommen önskar Partille…

Läs mer

Extra årsmöte med Partille-Jonseredsföreningen

Kallelse Till Extra Årsmöte med Partille – Jonsereds socialdemokratiska förening Lördag 9 mars kl.10.30 i Sävedalens Folkets Hus

Partivänner i Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening. I onsdags hade vi vårt årsmöte. De föreningsmedlemmar som var där beslöt enhälligt att föreningen skall avvecklas, enär valberedningen inte lyckats få någon att åta sig ordförandeskapet eller kassörskapet. Det är ledsamt- men en realitet. Enligt stadgarna skall föreningen först fatta ett nedläggningsbeslut och sedan skall detta konfirmeras av Arbetarekommunens…

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2019

Socialdemokraterna i Partille håller årsmöte den 9 mars kl 11.00 i Sävedalen Folkets hus

På årsmötet kommer sedvanliga val och årsmötesförhandlingar att hållas. Inbjuden gäst är riksdagsledamoten Joakim Järrebring Rasmus Andersson Rasmus kommer att uppträda med med sitt program ”Om kodord i politiska musiken” Berättelse, sång och gitarr Uppträdandet startar 13.00 och är öppet för alla.   Då vi bjuder på enklare lunch, så vill vi att du anmäler…

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte!

Socialdemokraterna i Partille håller medlemsmöte måndag den 4 februari 
kl 18.00 i Hörsalen Kulturum, Tema: Bostadsfrågor

Bostadspoltik är en av många aktuella och engagerande frågor som rör alla. Joakim Järrebring, Riksdagsledamot (S) och Lars Kjellgren styrelseledamot och vice ordförande i Partillebo kommer att prata om bostadsfrågor och bostadspolitik lokalt, regional och nationellt. Ta med en vän, partner eller bekant så ser vi till att göra ett bra möte tillsammans! Vi bjuder…

Läs mer
facebook Twitter Email