Val 2022

Så gör vi Partille grönare

I Partille vill vi i socialdemokrater vill satsa på en hållbar utveckling av kommunen genom klimatsmart byggande och långsiktiga investeringar i miljövänliga transporter, såsom kollektivtrafik.  Vi vill också öka medvetenheten kring miljö och minska kommunens ekologiska fotavtryck. 

En av vår tids största utmaningar är klimatutvecklingen och det är viktigt att vi alla bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi vill: ● Bygga fler, bättre och säkrare gång- och cykelvägar ● Behålla fri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik ● Erbjuda fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarloven ● Införa samma zoner för färdtjänsten som…

Läs mer

Så bygger vi en skola för alla

Personalen är den viktigaste resursen för att bedriva en god undervisning. I ett läge där den psykiska ohälsan ökar är det dessutom viktigt att elevhälsan har goda förutsättningar att arbeta uppsökande och främjande. Vi vill därför öka grundbemanningen inom elevhälsan, förskolan och lågstadiet.

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september   I Partille vill vi Anställa minst 30 pedagoger inom förskolan samt årskurserna F-3 Anställa mer personal inom elevhälsan, dessa ska finnas tillgängliga för alla elever och arbeta mer uppsökande Anställa mer lärarstödjande personal för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen Ha bemannade skolbibliotek på alla skolor Validera…

Läs mer

Så bygger vi en omsorg för alla!

Personalen är den viktigaste resursen för att bedriva en god vård och omsorg. För att uppnå god kontinuitet och kvalitet i verksamheten vill vi öka grundbemanningen genom att övergå till heltid som norm.

  Med fler som arbetar heltid ökar möjligheten för våra brukare att möta samma personal oftare, samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för kompetensutveckling för personalen.     I Partille vill vi: Öka grundbemanningen inom vård och omsorg med minst 20 tjänster Satsa på kompetensutveckling för personalen Ställa krav på undersköterskeutbildning vid rekrytering av undersköterskor…

Läs mer

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september

Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre. Rösta på en socialdemokratisk regering med Magdalena Andersson som statsminister. Läs mer

Kommunbudget

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Partilles budget för 2023

Kommunbudget 2023 S (1) Visionen för Partille Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Partille. Vi är stolta över vår fina kommun, men ser samtidigt att det finns mycket som behöver bli bättre. I vår budget tar vi år 2023 ett första steg till det Partille vi vill ha. Totalt höjer vi nämndernas budgetar för år…

Läs mer

Vi knackar dörr

Vi vill veta vad du tycker om politiken

Det kan hända att vi knackar på hos dig! Dörrknackning är ett sätt som vi använder oss av för att lyssna på vad just du som väljare tycker är viktigt och berätta om politiken vi vill driva här i Partille, i regionen och i riksdagen. Just i dag har vi pratat om Stoppa vinstjakten i…

Läs mer
facebook Twitter Email