Så bygger vi en omsorg för alla!

Personalen är den viktigaste resursen för att bedriva en god vård och omsorg. För att uppnå god kontinuitet och kvalitet i verksamheten vill vi öka grundbemanningen genom att övergå till heltid som norm.

 
Med fler som arbetar heltid ökar möjligheten för våra brukare att möta samma personal oftare, samtidigt som det skapas bättre förutsättningar för kompetensutveckling för personalen.
 
 
I Partille vill vi:
  • Öka grundbemanningen inom vård och omsorg med minst 20 tjänster
  • Satsa på kompetensutveckling för personalen
  • Ställa krav på undersköterskeutbildning vid rekrytering av undersköterskor
  • Införa språkkrav och erbjuda kompetensstöd för de I personalen som behöver stärka språket.
  • Införa hembesök för alla 16-åringar som omfattas av LSS för att planera deras framtid
  • Minska ensamheten genom att permanenta pilotprojektet med vårdhundar på våra äldreboenden.

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september!

Valprogram 2022-2026 (spartille.se)

facebook Twitter Email