Kommunbudget

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Partilles budget för 2023

Kommunbudget 2023 S (1)

Visionen för Partille
Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Partille.
Vi är stolta över vår fina kommun, men ser samtidigt att det finns mycket som behöver bli bättre.
I vår budget tar vi år 2023 ett första steg till det Partille vi vill ha.

Totalt höjer vi nämndernas budgetar för år 2023 med 122,7 miljoner kronor (5,2 %) jämfört med år 2022. 76,1 miljoner kronor utgör särskilda satsningar, medan resterande består av årlig uppräkning och ersättning för målgruppsförändringar.

Under den kommande mandatperioden kommer vi satsa särskilt på skola, vård och omsorg
samt miljö och klimat.

När vi går in i år 2023 lämnar vi äntligen en svår pandemi bakom oss
och lägger fokus på att åtgärda de utmaningar pandemin bidragit till, till exempel ökad känsla
av ensamhet, utmaningar i skolan och minskad delaktighet i samhället.

Vår budget för 2023
präglas därför av att bygga upp grundbemanningen inom välfärden för att skapa bättre
förutsättningar att möta våra elever och brukare utifrån deras behov, samt insatser som bidrar
till gemenskap.

I samband med bokslut- och budgetberedningen konstaterades det att kommunens kostnader
för inköp skulle kunna minskas med 5–15 % (40-120 miljoner kronor) genom mer strategisk
upphandling. Under 2023 förväntar vi oss att 10 miljoner kronor kommer kunna sparas in på
detta sätt, vilket delvis täcker satsningarna vi gör i vår budget.

Till 2025 förväntar vi oss att kostnaderna har minskat med 5 %.
Under resterande delen av mandatperioden planerar vi att lägga särskilt fokus på miljö- och
klimatinsatser samt fortsatt ökning av grundbemanningen i välfärden.

På hemsidan under vår politik finns vårt valprogram för mandatperioden 2022–2026 tillgängligt, och samtliga punkter i programmet bedöms bli uppfyllda under mandatperioden:

facebook Twitter Email