Så bygger vi en skola för alla

Personalen är den viktigaste resursen för att bedriva en god undervisning. I ett läge där den psykiska ohälsan ökar är det dessutom viktigt att elevhälsan har goda förutsättningar att arbeta uppsökande och främjande. Vi vill därför öka grundbemanningen inom elevhälsan, förskolan och lågstadiet.
Rösta på Socialdemokraterna den 11 september
 
I Partille vill vi
 • Anställa minst 30 pedagoger inom förskolan samt årskurserna F-3
 • Anställa mer personal inom elevhälsan, dessa ska finnas tillgängliga för alla elever och arbeta mer uppsökande
 • Anställa mer lärarstödjande personal för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen
 • Ha bemannade skolbibliotek på alla skolor
 • Validera personal inom förskola och skola
 • Införa förskola på obekväm arbetstid
 • Möjliggöra för barn att gå I förskola I sin kommundel
 • Erbjuda allmän förskola till alla barn som fyllt 2 år som inte börjat förskola än
 • Utöka minimirätten till tid på förskolan från 15 timmar till 25 timmar
 • Behålla och utveckla arbetet med öppna förskolan och familjecentralen
 • Utöka den socioekonomiska viktningen I skolan
 • Ge alla elever tillgång till kultur genom att få in kulturskolan inom ramen för kommunens ordinarie undervisning
 • Utöka samarbetet mellan skola och näringsliv
 • Satsa på vuxenutbildningen för att fler ska kunna komma vidare till studier och arbete
 • Vi säger nej till vinstdrivande friskolor i Partille

Valprogram 2022-2026 (spartille.se)

facebook Twitter Email