Svar till Alliansen satsar extra

Socialdemokraterna presenterade vårt budgetförslag på senaste Kommunfullmäktige, vilket innebär en förstärkning för Utbildningsnämnden med 12 miljoner,
Vård och omsorgsnämnden får 15 miljoner till. Vår budget innehåller också pengar för att skapa fler möjligheter till Feriearbeten för ungdomar (Här är vi sämst i Göteborgsregionen). Med vårt budgetförslag får vi fler personal i både skola och för de äldre och dessutom skulle vi kunna erbjuda fler anställda heltidstjänster. Vi har idag nästan en fjärdedel som arbetar ofrivilligt deltid.

Den Moderatledda alliansen skriver att man satsar extra. Gör man verkligen det?
Är inte sanningen den att när man räknar bort inflationen för löner och lokaler och att verksamheterna faktiskt kostat mer för att vi blir fler Partillebor, ja då är det ingen vidare satsning att prata om. Men på pappret ser det ju bra ut! Hade det inte varit för de välfärdsmiljoner som regeringen har tilldelat kommunerna så hade det varit mycket magert för medborgarna. Förra året valde alliansen att lägga regeringens pengar i kassakistan och de blev en del av årets överskott. Samtidigt som både Vård och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden gick med kraftiga underskott och fick göra omfattande besparingar.

Den största utmaningen vi står inför idag som kommun är att behålla kompetent personal och rekrytera nya medarbetare Det råder en stor brist på utbildad personal i hela göteborgsregionen och då måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Den höga personalomsättning och de höga sjukskrivningstal vi har i Partille är vår stora utmaning och för dem har Alliansen ingen lösning!

I Alliansens insändare formuleras en skrivning som får det att verka som om Socialdemokraterna inte hade något Budgetförslag för nästa budgetperiod. Varför man skriver så är för mig en gåta. Det finns ingenting som säger att budgetförslaget skall läggas på Kommunstyrelsens möte utan det är i Kommunfullmäktige som vi föreslår, debatterar och beslutar om kommunens budget.

Eva Carlsson
V ordf kommunstyrelsen
Socialdemokraterna

facebook Twitter Email