Några röster från dina fullmäktigekandidater i Partille

Här kan du läsa om vad de 10 första kandidaterna till kommunfullmäktige vill arbeta för i kommunen.
1. EVA CARLSSON Partille skall vara en bra kommun för alla våra invånare. Alla skall känna trygghet och få ta del av den service som vi i kommunen erbjuder. Det är ett stort förtroende att förvalta invånarnas skattepengar för att göra Partille till den bästa kommunen att bo i, – det skall vi göra på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
2. PER-ÅKE WESTLUND Bygg fler bostäder till rimliga kostnader. Nybyggnationer ska anpassas till befintliga byggnader. Alla ska känna sig stolta att bo och leva i Partille.
3. KATARINA BOSETTI KRISTOFFERSSON                                         Vi ska ha en inkluderande kommun som bygger på jämlikhet där ingen känner sig exkluderad eller diskriminerad.
4.THORBJÖRN CARLSSON Bygg ett samhälle för att klara välfärden och jobben. Alla vinner på jämställdhet Stoppa vinstjakten i välfärden Heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Meningsfull fritid för unga.
5. MÄRTA JOHANSSON Äldreomsorgen ska vara av högsta kvalitet. Vi behöver anställa mer personal så att det finns tid att umgås med de som bor på särskilda boenden och de som bor hemma med hemhjälp.

 

6. DANIEL KRISTOFFERSSON Jag vill att vi som arbetsgivare i kommunen blir bättre på att ta hand om vår personal och ständigt arbetar med kompetensutveckling av både verksamheter och anställda.
7. ISABELLE ASADIAN FALAHEIH Jag vill forma ett Partille som ligger i framkant inom utbildning, miljö och digitalisering. Jag vill arbeta särskilt för minskade barngrupper, digital utveckling och minskad ohälsa.
Bahaddin Ali
8. BAHADDIN ALI Vi ska ha en skola i Partille som ger alla elever möjlighet att nå gymnasiet med goda betyg. Vi behöver också minska barngrupperna i förskolan.

 

9. CHRISTINA HOLMQVIST Jag vill öka bemanning i omsorgen genom att heltid och fasta anställningar ska vara norm. Alla ofrivilliga deltider ska bort. Det höjer kvaliteten och ger bra arbetsmiljö.
10. JAN NORBERG Jag vill arbeta för ett rättvist och tryggt Partille där alla, ung som gammal, känner sig sedd och hörd. Alla har rätt till en meningsfull tillvaro.
facebook Twitter Email