Vårt Partille nummer 4, 2019

Aktuellt
Väntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Det ska bli enklare för dig att få det stöd du behöver. Därför utvecklar vi 1177 så att du kan få hjälp direkt via mobilen eller datorn, säger socialminister Lena Hallengren. 1177 Vårdguiden är mångas första kontakt med vården, nu ska den utvecklas för att kunna ge mer och snabbare stöd direkt. Via telefonsamtal eller chatt ska du kunna få stöd via bild eller video. Bedömningar och råd ska kunna ges direkt och om ett fysiskt möte behövs bokas det direkt.

Denna satsning för att du var du än är enkelt ska kunna få snabbt stöd och råd, och slippa stressen över att inte veta vart du ska vända dig.

Förslaget innebär också att information om din samlade vård ska kunna vara överskådlig för dig och information överförs också mellan vårdinstanser. Du ska inte behöva återberätta allt när du träffar ny personal eller inte veta vad nästa steg är. En bra och nära sjukvård är grundläggande för ett starkt och tryggt samhälle.

Distriktskongress 2020
4 april har socialdemokraterna i Göteborgsområdet distriktskongress.
Förslag på kandidater till nedanstående uppdrag skall vara arbetarkommun till handa senast den 1 december 2019. Samtliga medlemmar har nomineringsrätt

Distriktskongressen skall välja följande:
-1 ordförande
-14 ledamöter i styrelsen
-3 revisorer, 1 år
-3 revisorsersättare, 1 år
-2 ordinarie styrelsen för S i VGR,1 år
-1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år
-6 ledamöter representantskapet för S i VGR, 1år -6 ersättare representantskapet för S i VGR, 1år Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att nominera.

Motioner till distriktskongressen
Senast den 1 december skall motioner till distriktskongressen skickas in till arbetarekommun. Skriv ”Motion” i ämnesraden.

Distriktsstyrelsen kommer inte behandla de motioner som inkommit efter utsatt tid, ej heller de motioner som inte behandlats i enlighet med stadgarna.

Motionsrätt
Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen eller besluta att sända in den som enskild.

Alla medlemmar har rätt att föreslå kongressombud. Förslag på kandidater ska lämnas till arbetarekommunens styrelse senast 1 december
Partille arbetarekommun har 8 ordinarie kongressombud samt 8 ersättare.
Tänk på att den du nominerar till ett uppdrag ska vara tillfrågad.
Skicka in din nominering till sap.partille@gmail.com med rubriken nominering dok.

Medlemsmöte 11 november
Simhall i Partille!!? Var, När, Hur??

Välkomna till vårt möte där Partillebos VD Katarina Elfverson berättar om planeringen inför Partilles nästa steg mot en förstad. Därefter diskussion om förslagen.

Mötet kommer även behandla
– Kansliavgift 2020
– Förslag om att utöka AK styrelse
–  Information AK
Plats: Kulturum, hörsalen
Tid:18.30 i Hörsalen

Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina: kbosettik@gmail.com
Eva C: eva.carlsson@partille.se
Thorbjörn: thorbjorn.carlsson@folksam.se
Marie: marie.raask@telia.com
Eva K: eva.solen@telia.com
Dan: dan-olof@hotmail.com
Robert: robbans.rn@gmail.com

Adjungerade:
Kerstin Nilsson: kerstin.nilsson@partille.se
Michael: michael.jonasson@partille.se
Jerry Johansson: johanssonjerry29@gmail.com
Marlene Segersson: marlene.segerson@gmail.com

Hemsidan
Som en del av er kanske uppmärksammat har vår hemsida legat nere ett ta, vi har nu hittat felet och det är åtgärdat så nu kan du hitta all information där igen.
Vi kommer att jobba för att uppdatera den regelbundet så att du kan hitta aktuell information och kommande aktiviteter här.

Påverka!
Du vet väl om att du som medlem har möjlighet att lämna en skrivelse eller motion till Arbetarkommunens styrelse?
Har du någon fråga du vill lyfta? Det kan vara en organisatorisk eller politisk så kan du skicka en skrivelse till styrelsen.
Du har även möjlighet att skriva en motion till arbetarkommuns årsmöte, den motionen måste vara styrelsen tillhanda senast den 13 januari.

Ordförande har ordet
Fokusera inte på SD! Ändå kan jag inte sluta!
Tiggeridebatt
Klimatförnekare
Hatbrott
Homofobi
Nu när julen börjar närma sig verkar det dessutom som att varje internettroll hittar versalerna på tangentbordet.

Det är inte helt ovanligt att jag är inte rasist men människor pratar om vikten av integration, för mig har det nu blivit allt mer tydligt.. Det är inte integration som är intressant, det är på sin höjd assimilation.
Kommer du hit, då ska du minsann se ut, låta som och äta som en ”riktig svensk”

När vi möter personer som ser sig som bättre, ja vi möter alla någon person någon gång som är allmänt skraja för människor från andra länder, som faktiskt på fullaste allvar tycker det är en rättighet att köpa sig en plats som är svensknormsgaranterad, gärna i ett område som är gated community. Ja då har vi en då fördomsfull person framför oss och ja kanske även rasist. Men det går ju att ändra såklart!

Vi kan tillsammans förändra!
Le och säg hej till en människa du inte känner, hjälp hen som har mycket att bära, stanna till och fråga den där personen du går förbi dagligen hur hen mår, bjud grannen du aldrig pratat med på kaffe, det är ett steg att bli kvitt fördomar och den destruktiva rädslan.

Det är ett sätt att motverka ensamhet och utsatthet. Det är ett sätt att få ett lite sossigare Partille.

Personligen kommer jag fortsätta brunsmeta SD, jag kommer fortsätta kalla en rasist rasist.

Jag kommer fortsätta prata om skillnaden i politiken när jag möter människor, prata om arbete mot kapital. Att det är vi själva som förlorar när grupp ställs mot grupp. Normalisering av fördomar och rasism är skit, hat är skit!
Sprid inte skit, sprid glädje, leende och gemenskap. Sprid snällhet, solidaritet och kärlek.
Sprid socialdemokrati!

Häl(s)ningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Partille Arbetarekommun

facebook Twitter Email