Vårkampanj/Lilla Valrörelsen

Snart drar vårkampanjen igång!

Den 21 april drar vårkampanjen även kallad lilla valrörelsen igång!

Under vårkampamjen ska vi samtala med partillebor om att vi är övertygade om att investeringar och satsningar i det gemensamma samhällsbygget är sättet att skapa trygghet och jämlikhet

Vi ska berätta om de reformer vi lyckats driva igenom under vår mandatperiod, men framför allt så ska vi lyssna till de frågor som våra invånare och kamrater tycker är viktiga.

Alla krafter behövs! Vill du vara med på utdelning, torgaktiviteter eller dörrknackning så kontakta vår valledare Christina Holmqvist för mer information.
Mail: christina.holmqvist@hotmail.com

 

facebook Twitter Email