Valprogram 2018

Vi Socialdemokrater har höga ambitioner för Partille kommun. Vi har en framtidsinriktad politik som leder till att Partille blir en ännu bättre kommun att arbeta och leva i. För att uppnå detta behöver kommunen verka för en god samverkan med alla aktörer, till exempel företag och föreningsliv.

Våra 10 viktigaste frågor:

  1. Att personalen ska ha mer tid till att aktivera och umgås med våra äldre. Därför vill vi anställa mer personal till vård och omsorg.
  2. Införa hembesök för alla som fyller 16 år och omfattas av LSS för att planera för ungdomens framtid.
  3. Minska antalet barn och elever per vuxen i de yngre åldrarna genom att anställa mer personal inom förskola, skola och fritidshem. 
  4. Starta ytterligare en familjecentral där förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar för att ge bästa stöd till barn och deras föräldrar.
  5. Erbjuda sommarjobb till alla Partilles 16 och 17 åringar där kommunen samverkar med näringsliv och föreningsliv
  6. Att vår nya simhall ska vara klar senast 2025 och gärna kombineras med ny ishall
  7. Skapa fler arbetsplatser i Partille bland annat genom att börja bygga i Jerikoområdet
  8. Förbättra möjligheter för återvinning i Partille kommun
  9. Att alla kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid och möjlighet till deltid
  10. Införa lokala personalpooler så nära verksamheterna som möjligt för att säkra bemanningen på våra verksamheter

 

Nedan kan du läsa hela vårt valprogram
Valprogram 2018 pdf

facebook Twitter Email