Till alla medlemmar i Partille arbetarekommun

Som ni vet är alla medlemmar alltid välkomna till våra gruppmöten inför Kommunfullmäktige.

Denna gång vill vi puffa lite extra!

torsdag den 29 augusti kommer vårt Samhällsbyggnadskontor att berätta om Partille Eco Park och planarbetet med Södra centrum (Björnekullarna)

Då kan vi också presentera vår nya samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg och vår nya Planchef Filip Siewertz.

Vi börjar kl 18.00 och är i KS rummet i Kommunhuset

Om det är låst så ring 0709931199 till Eva så öppnar vi.

facebook Twitter Email