Studier

Efter valet, närmare bestämt den 26 september, kallas alla inom partiet som vill ha ett förtroendeuppdrag till en träff. Vi skall då gå igenom vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag i någon av kommunens eller regionens nämnder och styrelser. Det engagemang som partiet kräver av oss, vilket beskrivs i vårt Förtroendekontrakt. Mer info kommer längre fram, men boka denna kväll redan nu.

I höst kommer vi att starta upp andra studiecirklar lokalt i Partille, men du har också möjlighet att anmäla dig till partidistriktets utbildningar. Flera av dessa är gemensamma med övriga partidistrikt i Västsverige. Dessa utbildningar hittar du här, https://studieportal.se/.

För dig som är ny i partiet rekommenderar vi att du anmäler dig till partiets grundläggande Medlemsutbildning.
Denna hålls digitalt via partidistriktet, med start den 220925.
Anmälan senast 220919. Mer info hittar du här: https://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/medlemsutbildning/

Är du intresserad av någon annan av distriktets utbildningar där en avgift tas ut, ber vi dig kontakta oss innan du anmäler dig. Vi kan då undersöka om arbetarekommunen kan hjälpa till med hela eller delar av kostnaden.

Ha nu en skön sommar, så ses vi i valrörelsen!
Hälsningar Marie Raask och Per-Axel Persson studieledare

facebook Twitter Email