S, V och MP tar ansvar för Partille!

Den rådande situationen med coronaviruset och dess följdverkningar är en stor utmaning i samhället!

Det gäller också hur den livsviktiga demokratin och parlamentarismen i våra kommuner (och regioner) sköts i det läget. Samtidigt som de grundläggande värdena med mötes- och yttrandefrihet ska hållas höga handlar det om att ta ett gemensamt ansvar för att fokus så mycket som möjligt ska läggas på att minska skadeverkningarna av coronaviruset. Inte minst för att förhindra smittspridning och värna om de mest utsatta riskgrupperna. I ett sådant läge behöver de partipolitiska meningsskiljaktigheterna tillfälligt läggs åt sidan.

Normalt brukar juni månad innebära att budgeten för kommande år klubbas i kommunfullmäktige, även så i Partille kommun.
Vi i oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet gör i år bedömningen att vi behöver sluta så kallad borgfred med den styrande alliansen i Partille vad gäller budgetprocessen.
För att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samlas ett reducerat antal ledamöter den 2 juni för att formellt klubba budgeten 2021-2023. Vid det fullmäktigemötet kommer vi från oppositionspartierna (S, V och MP) att lägga ner våra röster, vilket skulle innebära att alliansens budgetförslag antas utan diskussion.

Den politiska debatten kommer istället att skjutas upp till hösten, då vi tillsammans med alliansen enats om att återuppta diskussionen om ramförutsättningar och skattesatser. För självfallet vill vi inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet göra andra prioriteringar än alliansen avseende hur våra gemensamma resurser fördelas inom Partille kommun.
Bland annat vill alla våra partier satsa på ökad bemanning inom både skola, vård och omsorg.
Vår bedömning är dock att det mest ansvarsfulla sätt att hantera den utmaning vi står inför att är att låta debatten och våra budgetförslag vänta till situationen i landet och omvärlden lugnat ner sig.

Vidare upplysningar kring pressmeddelandet kan ges av:
Thorbjörn Carlsson, Oppositionsråd (S)
thorbjorn.carlsson@partille.se

facebook Twitter Email