S PRIORITERAR PATIENTER OCH PERSONAL!

Den 1 december ska regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen besluta om budget för 2021 och plan för de kommande två åren efter det. För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet.

Vi lägger därför över 1 miljard mera till sjukvården än vad det moderatledda grönblå regionstyret gör. För Göteborgs del handlar det om närmare 340 miljoner kronor extra under nästa år. Vi gör därutöver en satsning på över 800 miljoner kronor för att höja vårdpersonalens grundlöner, utöver centrala avtal.

Dessa satsningar är möjliga tack vare de historiskt stora satsningar som kommit – och kommer – från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det är pengar vi tycker ska användas i första hand för regionens patienter och vårdpersonal, inte dyra marknadslösningar och snygga siffror i resultatrapporterna.

facebook Twitter Email