Rösta rött – för ett grönare Partille!

Vi Socialdemokrater i Partille arbetar för en hållbar utveckling av kommunen genom ett klimatsmart byggande och långsiktiga investeringar i miljövänliga transporter. Vi vill ha din röst för att kunna göra Partille grönare, bland annat genom:

• Att bygga fler, bättre och säkrare gång- och cykelvägar.

• Införa fria busskort för ungdomar under somrarna och behålla fria busskort för pensionärer under lågtrafik.

• Införa gröna bygglov.

Vi vill öka medvetenheten kring miljön och behovet av att vi alla bidrar till ett mer hållbart samhälle. Kommunen har ett stort ansvar i klimatomställningen och Partille ska ta en aktiv roll både i de egna utvecklingsprojekten och i alla inköp. Idag upphandlar vi för 800 miljoner kronor årligen, här finns en stor möjlighet att göra skillnad.

Partille ska vara en attraktiv kommun att bo i. Nybyggnationen i kommunen ska ske varsamt med fokus på att skapa trivsamma miljöer. Vi prioriterar närhet till kollektivtrafik och offentlig service i samband med planering av nya bostäder. Närhet till kommersiell service är också viktig för att minska transportbehoven.

Vi ställer krav på klimatsmart byggande vid markanvisningar och i kommunens egna byggprojekt. Vi vill införa gröna bygglov genom att koppla bygglovsavgiften till miljöåtgärder, med klimatsmarta lösningar som exempelvis solceller.

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Partille, med fler och bättre gång- och cykelvägar, fler laddstolpar, sänkta bygglovsavgifter och närhet till grönområden.

Vi socialdemokrater leder klimatomställningen på riksplanet genom en politik för nya gröna jobb med bra villkor och svenska kollektivavtal. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår framtid. På samma sätt vill vi i Partille att vår kommun ska utvecklas och ges en framtid som formas för bättre hållbarhet och gemenskap.

Partille kan bättre!

https://www.partilletidning.se/%C3%A5sikt/r%C3%B6sta-r%C3%B6tt-f%C3%B6r-ett-gr%C3%B6nare-partille-1.79061215

facebook Twitter Email