Öppet forum till partikongressen

Fram till 19 oktober genomförs ett öppet forum. Där erbjuds arbetarekommunerna möjligheten att besvara ett antal frågeställningar kopplat till kongressens två teman.

Kongressens tema utgår från två programtexter, som partistyrelsen tar fram:

A – Framtidsinriktad utbildningspolitik

Programtexten kommer att behandla hur vi vill utveckla förutsättningarna för utbildning, kompetensförsörjning och omställning som leder till jobb. Vi ser en växande otrygghet på arbetsmarknaden som inte minst är kopplad till en snabb strukturförändring, digitalisering och automatisering. Vår välfärdsmodell måste kunna bidra till människors möjligheter till jobb och förstärkt kompetens.

De frågeställningar vi vill ha svar på är:

A1. Vilka samhällsproblem och förändringar i samhället ser ni som kräver reformer av utbildningsväsendet?

A2. Vilka reformer av utbildningsväsendet (fokus gymnasieskola och insatser efter den) ser ni behövs pga. av det som beskrivs ovan samt för att Sverige ska stärka sin konkurrenskraft och välfärd?

A3. Vad ser ni behövs för att fler ska slutföra sina gymnasiestudier med godkända betyg?

A4. Vad ser ni behövs för att fler ska välja att utbilda sig inom yrken där det är arbetskraftsbrist?

A5. Vad ser ni behövs för att människor ska ha möjlighet att omskola sig och byta yrke mitt i livet?

B – Partiet som organisation

Här tar vi utgångspunkt i behoven av att fortsätta förstärka det lokala folkrörelsearbetet i Socialdemokraterna. Medlemsvärvningen har under valrörelsen gått relativt bra, och inte minst har ett mycket aktivt folkrörelsearbete i form av dörrknackningar och andra samtalsaktiviteter genomförts. Hur fångar vi nu upp det aktiva folkrörelsearbete vi genomfört i valrörelsen? Så att så många som möjligt har möjlighet att fortsätta bidra och vara aktiva i partiets lokala verksamhet.

Från många håll finns önskemål om att åstadkomma ett uppsving för den lokala verksamheten i partiet. En viktig utgångspunkt för detta är att man är medlem hos oss för att man vill vara med och förändra samhället. Samtidigt finns en ökad känsla bland medborgarna att de etablerade politiska partierna inte ser de problem som de upplever i sin vardag.

De frågeställningar vi vill ha svar på är:

B1. Tänk dig vårt parti och vår partiorganisation om tio år, och hur det skulle kunna vara då. Vad har vi gjort för att öka relevansen för Socialdemokraterna, och för att ökat förtroendet för både vårt parti och för vår politik i stort?

B2. Vilka är era mest framgångsrika och populära lokala verksamheter idag på t ex AK-nivå, S-föreningsnivå eller inom facklig-politisk samverkan? Dvs vad intresserar folk och leder till att ni har fler aktiva medlemmar i dag? Ge gärna så konkreta exempel som möjligt på era största succéer!

B3. Vad har ni under de senaste 1-2 åren gjort i partiverksamhet, kampanj eller valrörelse som varit nytänkande? Vilka är era lärdomar av det?

B4. Vad ser ni att vi behöver göra för att få ökade kontaktytor med människor och tillsammans med dessa kunna diskutera utmaningar i samhället,  när det gäller såväl lokala som nationella frågor?

B5. Vilka utmaningar och svårigheter finns idag i den lokala verksamheten vad gäller t ex engagemang, verksamhet och aktivitetsnivå?

B6. Har ni några andra medskick till arbetet med kongressdokumentet om partiet som organisation?

Länk till formuläret: https://response.questback.com/socialdemokraterna/oppetforumkongress2019

Formuläret ska vara inskickat senast 19 oktober, för att kunna komma med i arbetet med programtexterna. Det går såklart bra att skicka in svaren tidigare än så.
Observera att svar enbart kan skickas via formuläret.

facebook Twitter Email