Medlemsutbildning

Under sex måndagar kommer du att kunna lära dig mer om vår ideologi, historia och organisation. vi kommer under hösten att köra en medlemsutbildning i studiecirkelform i samverkan med ABF.

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda kunskaper om hur Socialdemokraterna är uppbyggt och fungerar.

I steg 1 handlar medlemsutbildningen också om att uppmuntra och se till att medlemmar får verktygen för att kunna kanalisera sitt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man själv tycker och tänker, i tal och skrift.
Vi går även igenom det parlamentariska arbetet som vid sidan av folkrörelsearbetet basen för det socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. Det är viktigt att man har koll på hur det parlamentariska systemet ser ut och hur man kan påverka.
Medlemsutbildning steg 1 innehåller bland annat:
• Aktuell politik
• Vår historia – Socialdemokratins framväxt
och genombrott
• Vår organisation – Folkrörelsen
• Grundläggande Mötesteknik
• Framtidspartiet

Anmäl dig till: studier.spartille@gmail.com eller till Katarina Bosetti Kristoffersson på 0733-295348

Datum för cirkelträffarna är:
2 september
 16 september
  30 september
 7 oktober
21 oktober
4 november
Samtliga på partiexpeditionen kl 18-20.30

Cirkelledare: Hans Hahn ABF

facebook Twitter Email