VÅRT PARTILLE

S-information nummer 2, 2020

Innehåll:

  • Ordförande har ordet
  • Kommande medlemsmöten
  • Skaffa autogiro – få två glädjelotter!
  • Studier
  • Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet och det facklig-politiska utskottet ställer sig bakom skrivelse om LAS-utredningen
  • Information ang uppskjuten distriktskongress
  • A-radion
  • Sommarkampanj flygbladsutdelning

VÅRT PARTILLE 2,20

facebook Twitter Email