Omsorg


Äldre ska kunna leva gott i Partille

Vi är friskare och vi blir allt äldre. Vi vill säkerställa att en god omsorg om äldre är en självklarhet. I Partille ska omsorgen hålla en hög kvalité samtidigt som vi möter ökade behov av resurser och personal. Behovet av trygghet, att hålla sig aktiv och god mat ska vara en ledstjärna.

Vi vill:

  • Ge möjlighet att kunna välja mellan god och vällagad varm eller kall mat. Mat till äldre ska lagas i kommunens egna kök. Det ska finnas möjlighet att laga och äta mat tillsammans med andra.
  • Ge tillräckligt med tid åt de äldre för omsorg och omvårdnad både i det egna hemmet och på äldreboenden.
  • Erbjuda fria resor till serviceboende för gemensam lunch 1 ggr i veckan.
  • Satsa på egen utbildad personal och god personalkontinuitet inom äldreomsorgen.
  • Kunna erbjuda lägerverksamhet för äldre över 75 år tillsammans med anhörigvårdare.
  • Personal som ofrivilligt arbetar deltid inom äldreomsorgen ska erbjudas heltid. Införa en vikariepool med fasta anställningar för personalen.
  • Det ska finnas äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden i alla kommundelar.
facebook Twitter Email