Insändare, LO-facken i Partille

Kommunpolitiker – ta ert ansvar för arbetsmiljön Nu väntar semestertider på de flesta håll och många får ta en välförtjänt ledighet. (Tacka facket för den.)

Tyvärr är det alltför många som kommer att gå tillbaka till jobbet med en klump i magen efter semestern. Fler och fler lider av psykisk ohälsa, orsakad av sitt arbete. Inte minst bland de som är anställda i kommunen eller i sjukvården är den psykiska ohälsan ett jätteproblem. Det här är upp till politikerna i kommun- och regionfullmäktige att få stopp på. Men det vet de ofta inte om.

Politiker är oftast helt vanliga människor med helt vanliga jobb som gör en viktig samhällsinsats på sin fritid. Men det är lätt för dem att glömma att de är arbetsgivare och ansvariga för arbetsmiljön hos den största arbetsgivaren i varje kommun. Politikerna i fullmäktige är, enligt lagen, ytterst ansvariga. Rent praktiskt har de oftast delegerat bort arbetet till en tjänstemannaorganisation och med det tänkt att de tagit sitt ansvar. Men det lagliga ansvaret vilar fortfarande på de folkvalda, inte på en personaldirektör eller liknande.

Redan 2016 höjdes kraven på arbetsgivarna att ha en bra psykosocial arbetsmiljö. Nu kräver vi att politikerna tar dem på allvar och faktiskt tar tag i de stora problem som finns, i alla kommuner och inom regionen också. Det handlar om hemtjänstpersonal med ”minutscheman” där det inte finns någon tid att ta sig från ena brukaren till den andra, och städerskan som har alldeles för många rum att städa så hon tvingas städa även på sin rast, eller barnskötaren som har för många barn att ta hand om så hen är helt slut efter ett arbetspass och många andra yrkesgrupper. Framförallt gäller det kvinnor och framförallt de som jobbar längst ut i verksamheten, som har minst möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Nu vill vi uppmana alla politiker att ta de fackliga organisationerna på allvar, att använda sig av de utbildningar som finns, och inte minst: När budgeten ska skrivas kräver vi att ni prioriterar arbetsmiljöarbetet och följer ert lagliga ansvar.

Det måste vara slut på att säga att det saknas resurser. Arbetsmiljöansvaret är ett lika stort lagligt ansvar som socialtjänstlagen eller skollagen föreskriver. Det är dags att investera i de som jobbar. Vi kan till och med lova att det är lönsamt, bara ni vågar satsa ordentligt.

Christine Mattila, ordförande LO-distriktet i Västsverige

Jerry Johansson, ordförande i LO-facken i  Partille

 

facebook Twitter Email