Fackligt-politiskt handslag i Partille

”Vi står upp för kollektivavtalet”

Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Partille är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. 

Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, och Katarina Bosetti Kristoffersson, ordförande för Socialdemokraterna i Partille, i hand på.

Inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket. Här i Partille pågår flera stora byggen samtidigt som det byggs bostäder i en fortsatt hög takt.

Byggnads och Socialdemokraterna tror på konkurrens och ser att det under den fortsatta byggboomen behövs arbetskraft från andra länder, men vill att svenska och utländska företag konkurrerar genom kvalité, inte med låga löner.

– Lönedumpning och dålig arbetsmiljö innebär inte bara mänskligt lidande. Vårt välfärdssamhälle förlorar miljontals kronor i skatteintäkter som i stället hamnar i oseriösa fickor, säger Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst.

– Vårt mål är att alla på arbetsmarknaden ska täckas av kollektivavtal, säger Katarina Bosetti Kristoffersson, ordförande för Socialdemokraterna i Partille.

Byggnads Väst har de senaste åren sett ett ökat behov av att se till att kollektivavtal gäller i alla offentliga upphandlingar. Samtidigt måste insynen bli bättre, inte bara mellan beställaren och huvudentreprenören. Vi kräver rättvisa löner, trygga anställningar och en säker arbetsmiljö i alla led.
För att uppnå detta är Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Partille överens om ett gemensamt handslag där partiet lovar att verka för att säkra den svenska modellen i alla offentliga upphandlingar.
  I hela landet upphandlar stat, kommuner och landsting varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor om året. Det är cirka en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt.
Sedan länge vinner i princip alltid lägsta pris offentliga upphandlingar, som vid Station Haga där det vinnande anbudet till Trafikverket låg på 2,3 miljarder kronor – en miljard lägre än nästa bud. 

Byggnads och Socialdemokraternas ståndpunkt är att andra faktorer måste få väga lika tungt.
Ett av Byggnads viktigaste krav är att arbetare ifrån andra länder får samma skydd och rättigheter som de inhemska. 

– När de inte får det drabbar det inte bara den enskilde arbetaren. Även de företag som sköter sig och missar upphandlingar på grund av att konkurrensen sätts ur spel blir förlorare, säger Tomas Emanuelsson.

Byggnads och Socialdemokraterna är överens om att våra gemensamma skattemedel ska användas för att stärka den svenska modellen – inte för att sätta den ur spel.

BYGGNADS VILL:

– Att Socialdemokraterna arbetar för att kollektivavtal krävs vid alla offentliga upphandlingar.

– Att den som gör upphandlingen ska ha möjlighet att följa upp och ställa krav på underentreprenörer i alla led.

– Att upphandlingar som finansieras med våra gemensamma skattemedel ska bidra till ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

– Att upphandlingar ska värna kvalité och trygghet för löntagare.

– Att om en leverantör bryter mot de villkor som finns i kollektivavtalet, ska det vara möjligt att riva upphandlat avtal.

– Att leverantörer med egen arbetskraft prioriteras.

– Att det ska ställas krav på lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser för yrkesutbildningselever.

FAKTA:
Inför valet 2014 ställde 6F krav på 10 punkter för ordning och reda mot Socialdemokraterna. Fyra år senare har nio av tio punkter bockats av. Bland annat har Lex Laval rivits upp, ett huvudentreprenörsansvar ska införas, reglerna kring F-skatt ses över.

Inför höstens val har Byggnads och övriga fackförbunds i 6F ställt tio nya krav.

FAKTA:
2016 försökte regeringen lagstifta om att kollektivavtalsliknande villkor skulle krävas vid offentliga upphandlingar. Näringslivet mobiliserade mot propositionen och efter att Sverigedemokraterna bytt fot röstades förslaget ned i riksdagen.

Tomas Emanuelsson: 010-601 14 05
Ordförande Byggnads Väst

Katarina Bosetti Kristoffersson 073-329 53 48
Ordförande Socialdemokraterna Partille

facebook Twitter Email