Extra årsmöte med Partille-Jonseredsföreningen

Kallelse Till Extra Årsmöte med Partille – Jonsereds socialdemokratiska förening Lördag 9 mars kl.10.30 i Sävedalens Folkets Hus

Partivänner i Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening.

I onsdags hade vi vårt årsmöte. De föreningsmedlemmar som var där beslöt enhälligt att föreningen skall avvecklas, enär valberedningen inte lyckats få någon att åta sig ordförandeskapet eller kassörskapet. Det är ledsamt- men en realitet.
Enligt stadgarna skall föreningen först fatta ett nedläggningsbeslut och sedan skall detta konfirmeras av Arbetarekommunens Årsmöte.
Eftersom alla föreningsmedlemmar inte  fått ta del av avvecklingsförslaget kallar vi till ett extra årsmöte före Arbetarekommunens Årsmöte.

Dagordning:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

3.Val av 2 justerare

4. Förslag om avveckling av föreningen

5. Beslut om att föreningens tillgångar tillfaller Partille Arbetarekommun

6. Mötet avslutas

 

Välkomna
Avvecklingsstyrelsen Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email