Bygg fler trygghetsboenden samt inför intraprenad för profilboenden med människan i centrum

I Partille kommun har vi fyra trygghetsboenden idag, med 169 lägenheter. Det är en bra boendeform som ger äldre ökad livsglädje och förbättrad hälsa samtidigt som det öppnar upp för generationsskiften på bostadsmarknaden. Idag står det 178 personer i kö till trygghetsboende i Partille. Vi vill satsa på att nya trygghetsboenden byggs både i nyproduktion och ombyggnation.

Omsorgen för dem som behöver hjälp på särskilt boende (äldreboende) behöver utvecklas och olika alternativ behöver finnas. Dessa särskilda boende får inte bli institutioner utan ska erbjuda bra boende på de äldres villkor. Boendena bör ha olika profiler och inriktning för att kunna möta olika individers livsstil och intressen.

Det är nu ganska många år sedan som äldreboendet Lotte i Köpenhamn gjorde sig känt för att ”personalen var gäster hos de gamla”. Boendemiljön är väldigt hemlik, maten lagas så man känner doften i huset, husdjur är regel mer än undantag och överhuvudtaget strävar man efter att inte arbeta efter onödiga rutiner och institutionstraditioner. De gamla som vill sova länge gör det, de som vill vakna tidigt gör det och de som vill sitta uppe länge på kvällen gör det. Människorna är i centrum istället för rutiner och traditioner. Mycket av detta lever även Partilles särskilda boenden upp till.

Vi skulle gärna se att ett profilboende drivs som intraprenad. Driftsformen intraprenad ger medarbetarna ett större inflytande. Bland annat får de ansvar för budget och de kan fatta egna beslut om schemaläggning, inköp, pedagogik och aktiviteter. Socialdemokraterna anser det är hög tid att leverera alternativ till det vi har idag.

Eva Carlsson (S)
Kommunalråd

Christina Holmqvist (S) V ordf vård och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email