Uttalande från Socialdemokraterna i Partille

Socialdemokraterna i Partille kräver ett omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista om hurvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla vi som känner en tonåring vet att det inte sker ett mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu har dessutom ingen relation till landet de utvisas till, en del kan inte ens språket. De har redan gjort det de trodde var sitt livs farligaste resa. Nu tvingas de göra en som är ännu farligare. Vi är frustrerade och arga.

Detta är ungdomar med drömmar och förhoppningar, precis som alla andra ungdomar – de är någons bror, någons barn, någons barnbarn, någons vän. Dessutom kan de erbjuda oss så mycket mer. Detta är slöseri men framförallt ett svek.

Socialdemokraterna i Partille kräver att utvisningarna till Afghanistan omedelbart stoppas.

Niclas Ylander, ordförande Partille Arbetarekommun
Eva Carlsson, vice ordförande Partille Arbetarekommun

facebook Twitter Email