300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa.

I dag är köerna ofta långa för vård vid barn- och ungdomspsykiatrin. En orsak till detta är att behovet av vård har ökat. Satsningen på 300 miljoner kronor ska framför allt användas för att öka tillgängligheten till och förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

År 2020 finns ytterligare 100 miljoner kronor som är öronmärkta för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. 2020 avsätts således 400 miljoner kronor kopplat till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga, vilket är 20 miljoner kronor mer än 2019.

 

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/300-miljoner-till-barn–och-ungdomspsykiatrin-och-forsta-linjens-vard/

facebook Twitter Email