Socialdemokraternas budgetförslag 2024

Den 7 juni bestäms budgeten för Partille 2024. Partille styrs idag av M, KD och L med stöd av SD. Vi Socialdemokrater har dock högre ambitioner för Partille. Självklart har vi ett eget budgetförslag för Partille, där vi prioriterar välfärden och klimatet.

Bland annat satsar vi på:

  • Fler pedagoger i förskolan och skolan
  • Förstärkning av elevhälsan
  • Förskola på obekväm arbetstid
  • Ökad kvalitet i omsorgen, bland annat genom att finansiera en hållbar övergång till heltid som norm för personalen
  • Fler och bättre gång- och cykelvägar
  • Gröna bygglov
  • Behålla busskort för seniorer från 65 år
  • Kraftigt sänkt färdtjänsttaxa
  • Sänkta avgifter till kulturskolan
  • 130 fler feriejobb för ungdomar

Hela vår budget finns att läsa nedan.

facebook Twitter Email