S för allas möjlighet till ett gott liv

Eva Carlsson är Socialdemokraternas starka namn i Partille och nu är hon åter igen partiets förstanamn inför valet 2018. Partiet hoppas få styra i majoritet med andra och hon utesluter inte partier från det traditionellt blåa blocket.

Eva Carlsson är inne på sitt tolfte år som kommunalråd i Partille. Hon är Socialdemokraternas förstanamn inför höstens val.

Varför ska man rösta på er?

– Vi vill ge alla möjlighet till ett bra liv. Oavsett bakgrund så ska alla ha rätt till en bra utbildning. Vi vill minska klassklyftorna. Ett jämställt samhälle är bäst att leva i, det visar även forskning.

Miljö- och klimatpolitik är också viktigt. Eva nämner klimatomställningen och teknisk utveckling där det krävs satsningar.

– När vi pratar fossilfritt brukar vi säga bilen, biffen och bostaden. Det är där man kan göra de bästa miljöåtgärderna. Lokalt försöker vi driva på miljöarbetet med bland annat miljövänliga inköp. I Partille har vi mycket fjärrvärme i villor, det är bra.  Sedan äger kommunen nästan all skogs- och naturmark, det vill vi skall förbli så.

Hur kommer ert kampanjarbete att se ut?

– Vi jobbar mycket med att vara ute och möta människor. Till exempel dörrknackning, torgmöten, öppna möten där vi bjuder in allmänheten. Vi använder sociala medier; Facebook, Twitter och hemsidan. Vi kommer göra trycksaker, bland annat flygblad. Det nya är att vi tänker bjuda in till ”hemma hos” hos privatpersoner för att diskutera och lyssna på våra invånare.

Mindre barngrupper

Vilka frågor är viktigast för er?

– Det är som vanligt skola, förskola och omsorg för äldre och funktionshindrade.

S tycker det har gjorts för tuffa besparingar för de funktionshindrade, nu är det nere på minsta möjliga nivå.

– Kommer vi till makten ska vi fördela mer resurser till dem och bättre förutsättningar till ett gott liv. En annan del är skolan där vill vi ha mindre barngrupper, särskilt i de yngre åldrarna. Vi vill också ge ett tidigt stöd till elever med behov av särskilt stöd. Samt satsa på god fritid och kultur, det ger ett bra samhälle. Det är viktigt att inte ”tappa bort” ungdomar för då finns det risk för utanförskap.

Skolan är grunden

Vilka utmaningar anser ni att Partille står inför kommande mandatperiod?

– Det första är att alla elever ska gå ut skolan med godkända betyg. Skolan är grunden för hela samhället. En annan sak är samhällsplanering i lagom takt med en befolkningsökning på 1-1,5 procent per år. Att samhällsservice som skola och vårdcentral hänger med.

Eva menar att det gäller att se till att hålla den utvecklingen på en jämn nivå. Sedan nämner hon omställningen till fossilfritt också. Där fler cykelvägar samt en tät och trygg kollektivtrafik som utökas är en viktig del.

– Sedan är integrationen en stor samhällsutmaning som jag tycker att vi har hanterat på ett bra sätt här i Partille. Vi har försökt fördela de anvisade till alla kommundelar och så har vi vårt Interkulturella centrum också (IKC).

– Och tryggheten i kommunen. Det är jätteviktigt nu när vi hör att folk upplever sig otrygga. Det är viktigt att prata med folk om det.

”Blockpolitik skadligt”

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Vi kan samarbeta med de flesta. Men inte med SD. Jag hoppas vi får majoritet tillsammans med andra. Eller att vi regerar över blockgränserna, jag tycker blockpolitiken är skadlig för demokratin. Vi vill kunna styra utan att vara beroende av SD.

Planprogrammet för Partille Eco Park har splittrat politiken – hur ser ni på det? Och vad är er åsikt i frågan?

– Vi har sedan länge sett att det behövs en väg i kanten av Finngösaravinen. Det finns ingen bra förbindelse mellan södra och norra Sävedalen. Planprogrammet som nu lagts fram kommer delas upp i flera detaljplaner. Vi tycker höjden på husen längs Ugglumsleden skall byggas  i harmoni med befintlig bebyggelse. Tanken är att restaurera det fina kulturområdet i Finngösa, återställa det. Få fram kulturmark med betesdjur, få fram gärdesgårdar. Nu är det igenväxt med mycket sly. Vi måste säkerställa trafiksäkerhet och trygghet i villaområden där barnen finns. Jag är säker på att vägen blir bra. Låg hastighet ger mindre buller. Sedan lyfts kulverteringen av Finngösabäcken bort, det blir ett annat djurliv och med gångväg blir det mer tillgängligt.

– Visst har den här frågan splittrat politiken. Så är det. Men man måste vara pragmatiker också.

Är det något du vill tillägga?

– Jag hoppas att vi snart kan enas och få igång bygget av en simhall. Folkhälsa och föreningsliv är viktigt. Det finns många vattenidrotter som också ska ha förutsättning. Sedan har vi simkunnigheten också.

– Sedan vill jag återuppväcka en vision för Partille. Att bygga över E20, från Partillemotet bort till Skulltorpsmotet. Det är långsiktigt något jag skulle vilja se. Det är ingen dum tanke.

Björn Dinau031-340 24 37 bjorn.dinau@partilletidning.se

https://www.partilletidning.se/2018/06/s-for-allas-mojlighet-till-ett-gott-liv/

facebook Twitter Email