Några röster från kommunfullmäktige 12 juni

Ikväll var det budgetdebatt i kommunfullmäktige, flera socialdemokrater var uppe i talarstolen och argumenterade för ett Partille som ger välfärd och möjligheter åt alla framför låg skatt!

Eva Carlsson
”En budget handlar både om mål med verksamheten och ekonomi.
Partille är en bra kommun och vi har alla förutsättningar för att vi skall vara en riktigt bra kommun för alla våra invånare. Vårt mål är att Partille skall vara en Ekonomisk, Ekologisk och Socialt hållbar kommun i ett globalt perspektiv”

Katarina Bosetti Kristoffersson
”Vi måste lyssna till fackförbunden som företräder våra anställda, de är en resurs för oss att utvecklas som arbetsgivare. När fackförbunden gång på gång flaggar för att verksamheten är underfinansierad så måste vi lyssna men framförallt göra något åt det. Vi kan bli en arbetsgivare i världsklass men då måste vi också satsa resurser, kunskaper och kompetens på verksamheten.
Det är viktigare än låga skatter.”

Christina Holmqvist
”Vi måste satsa på att höja personaltätheten i verksamheten. Vi Socialdemokrater vill även satsa på att minska ensamheten bland de äldre och erbjuda fler aktiviteter som ger gemenskap.”

Daniel Kristoffersson
”Vi socialdemokrater lägger som förslag i vår budget idag hela 2 miljoner mer än den styrande minoriteten på vår Kultur och Fritidsverksamhet.
Vi har många idrottsföreningar som lägger ner ett jättejobb med våra barn och ungdomar på kvällar, helger, året runt – vi är medvetna om det fantastiska arbete som läggs ner av bla föräldraledare och andra eldsjälar och som tack för det så måste vi agera politiskt genom att tillföra mer resurser till verksamheten.”

Thorbjörn Carlsson
”Kan konstatera att många gör ett bra jobb och när man är ute och träffar vår duktiga personal samt våra fackliga kamrater så är man frustrerad av att det saknas resurser för att det ska bli riktigt bra ,
Vi soc dem vill satsa och omfördelar över 40 miljon mera Alliansen till vår gemensamma verksamhet . Detta tycker jag både är klokt och försiktigt med våra invånarnas pengar”

Marie Raask
”Partille är bland de sämsta i regionen när det gäller att erbjuda våra ungdomar sommarjobb. Vi i S vill ändra på detta genom att satsa 500 000 kr i vår budget. Vi vill också utveckla ett samarbete med
kommunens företag och på så sätt skapa förutsättningar för ännu fler sommarjobb.”

Isabelle Asadian
”Vi måste våga höja skatten för att kunna investera och satsa på våra verksamheter. I vår budget gör vi ett antal satsningar i kommunen.”

S Kommunbudget 2020-2022

 

facebook Twitter Email