Kongress 2019

Katarina Bosetti Kristoffersson, ombud på partikongressen i Örebro. Fick igenom sitt förslag om att delade turer ska upphöra inte minimeras. Förslaget avslogs från partistyrelsen men gick igenom efter votering.

Demokrati är fantastiskt! Det är en fantastisk känsla att kunna påverka!

Se en del av anförandet här, du kan även läsa det nedan.

 

Jag yrkar att på Sidan 8 rad 40, ändra formuleringen delade turer ska minimeras till: Delade turer ska upphöra.
Delade turer är ett stort arbetsmiljöproblem som skapar stress och ohälsa för många. Det leder till långa dagar och det blir svårt att få balans mellan arbete och fritid.
Vi socialdemokrater måste vara mycket skarpare i vår kritik mot delade turer, det är en stor grupp av våra väljare och kommande väljare som sliter ut sig!
Med delade turer ger man av sin fritid till arbetsgivaren, det är inte värdigt!
2019 ska inte arbetsgivaren äga hela ens dag. 2019 står vi inte med mössan i hand!
Delade turer är en jämställdhetsfråga likaså en klassfråga!
Det är inte den högavlönade VD:n eller direktören som slits itu mellan delade turer! Det är den lokalvårdaren, undersköterskan, det är chauffören i kollektivtrafiken som sliter!
Delade turer är en en rättvisefråga som vi, ett feministiskt arbetarparti måste ta på stort allvar!
Vi har gjort många viktiga insatser för arbetsmiljön som 8-timmarsarbetsdag, vi har avskaffat fas 3, ökat resurserna till arbetsmiljöverket, tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet, minskat möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandra.
Nu är det dags för nästa steg. Delade turer ska inte bara minimeras delade turer ska upphöra!

facebook Twitter Email