Miljö


En god miljö i Partille

Vi har alla ett ansvar för att värna den jord vi ärvt. Den lånar vi och förvaltar för framtida generationer. I Partille är därför miljöfrågor viktiga och har en hög prioritet.

Vi vill:

  • Kollektivtrafiken skall vara väl utbyggd så att det blir det naturliga valet att färdas.
  • Det skall vara lätt och tryggt att använda gång- och cykelvägar.
  • Andelen ekologisk mat skall öka i kommunens verksamheter.
  • Värna om kommunens natur- och friluftsområden.
  • Bevara skogarna i kommunens ägo.
  • Alla bostäder skall vara energieffektiva och byggas med miljövänliga material.
facebook Twitter Email