Lokal politik

Här presenteras motioner och interpellationer som drivs av Socialdemokraterna i Partille.

år 2017

Datum Ämne Status Dokument
2017-05-23 Motion - Flaggning under Prideveckan

år 2016

Datum Ämne Status Dokument
2016-03-23 Interpellation - Tätbebyggt område Besvarad 16-03-23
2016-01-26 Motion - Lekparkers synliggörande

år 2015

Datum Ämne Status Dokument
2015-11-17 Interpellation - IFO-pengarna Besvarad 2015-10-27
2015-11-17 Motion - Verksamhetsövergång Avslag - 2017-05-24
2015-11-17 Motion - Simhall
2015-10-27 Motion - Kundcenter Avslag 2016-10-25
2015-04-21 Motion - Giftfri förskola och skola i Partille Bifall 2016-06-15
2015-04-21 Motion - Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner Avslag 2017-02-28
2015-03-31 Motion - Miljöcertifiera Partille Kommun Avslag 2017-02-28
2015-02-24 Motion - Införande av programmering som inslag i grundskoleundervisningen Besvarad 2016-01-26
2015-02-24 Motion - Fria broddar till äldre Avslag 2015-09-29

år 2014

Datum Ämne Status Dokument
2014-11-26 Motion - Släpp internet fritt Bifall 2015-09-29
2014-11-26 Motion - "Digitala verktyg" till alla politiker Bifall 2015-01-27
2014-03-25 Motion - Utredning som dokumenterar skolans utveckling från 1800-talet fram till
1900-2000-talet
Bifall 2016-03-23
2014-03-25 Motion - Samarbete med Universeum Bifall 2015-05-19

år 2013

Datum Ämne Status Dokument
2013-12-17 Fråga - Hur kommunens information om skaderisker vid
användning av fyrverkerier sker
Besvarad 2013-12-17
2013-11-27 Motion - Sociala krav vid upphandling, s.k. Vita jobb Avslag 2016-11-22
2013-11-27 Interpellation - Kvalitén inom skolan Besvarad 2013-12-17
2013-04-23 Interpellation - Införande av digital hantering av handling
i samtliga nämnder och fullmäktige
Besvarad 2013-12-17
2013-04-23 Motion - Anläggande av lek- och aktivitetspark Avslag 2015-03-31

år 2012

Datum Ämne Status Dokument
2012-12-11 Motion - Rabatterade årskort i kollektivtrafiken för anställda i
Partille Kommun
Avslag 2013-09-03 Motion Årskort

facebook Twitter Email