Veckobrev V 23

Veckobrev till medlemmar i socialdemokraterna Partille

Följande sker under veckan
Social och arbetsnämnden 5 juni kl 18.00
Partille kommuns nationaldagsfirande 6 juni kl 12.00 i stadsparken
Vårsäsongens sista veteranmöte  7 juni kl 10–11.30 på partiexpeditionen
Utdelning av flygblad och samtal med väljare innan fullmäktigegruppen samling på expeditionen 16.45
Fullmäktigegruppsmöte 7 juni kl 18.00

Nomineringar
Påminner dig om möjligheten att nominera dig själv eller en medlem till regionuppdrag
Som medlem har du möjlighet att nominera in personer till uppdrag inom regionen, så som styrelser, nämnder, stiftelser och bolag.
Nomineringarna skickas till sap.partille@gmail.com senast 14 juni.
Tänk på att den/de du nominerar ska vara tillfrågade!
Du kan läsa mer om vilka uppdrag du kan nominera till under kategorin Val 2018 på hemsidan.

Nominering till regionuppdrag

Ha en bra vecka!
Häl(s)ar styrelsen

facebook Twitter Email