Vårt Partille nr 1 2019

Årets första Vårt Partille finns att läsa nu

Innehåll

  • Aktuellt
  • Partidistriktets veteranträff
  • Nomineringar AK-styrelsen
  • Nämndemannavalet 2019
  • Föreningarnas årsmöte
  • Utåtriktade aktiviteter
  • Medlemsutbildning steg 1
  • Ordförande har ordet
  • Kommande aktiviteter

Vårt partille nr 1 2019

facebook Twitter Email