Utbildningsdag för förtroendevalda i fullmäktige och nämnder i Partille.

Att vara förtroendevald

Utbildningsdag för förtroendevalda i fullmäktige och nämnder i Partille.

Plats: Sävedalen Folkets hus
Tid: 21 september 2019 kl 9.30-15.00

Anmälan till utbildningsdagen sker till studier.spartille@gmail.com senast 

Program:
09.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 12.00 Vad innebär det att vara förtroendevald?
Vad kräver partiet av de förtroendevalda?
Uppdraget enligt kommunallagen
Fullmäktige – och nämnders ansvar och uppgifter
Ledamots initiativrätt i fullmäktige och nämnd

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 15.00 Politisk styrning och uppföljning
Politik och förvaltning – vad är skillnaden?
Partigruppens roll
Hur hanteras oenighet i partigruppen?
Medborgardialog
Sociala medier

15.00 Avslutning

Lunch ingår, är du i behov av specialkost så meddela Katarina det på kbosettik@gmail.com eller 0733-295348

facebook Twitter Email