Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

–Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att lära sig ett instrument, spela teater eller på annat sätt utforska sin kreativitet. Det är en verksamhet vi ska vara stolta över att vi har i Sverige och ingenting vi ska slarva bort, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Inför 2016 införde regeringen ett årligt stöd till den kommunala kulturskolan om 100 miljoner kronor om året, ett stöd som gjorde det möjligt för kommunerna att bredda kulturskolans utbud och nå nya grupper. Stödet avvecklades till en följd av riksdagens budgetbeslut 2019, som byggde på Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, men återinfördes i samband med vårändringsbudgeten. I och med budgetpropositionen för 2020 föreslås nu stödet att även gälla för åren 2020-2022 med 100 miljoner kronor per år.

Den kommunala kulturskolan når många barn och unga i hela landet och bidrar till såväl kulturell som social utveckling. Kulturskolan har stor betydelse inte bara för enskilda barn och unga, utan också för bildningen i samhället vilket gör den till en nationell angelägenhet. I vårändringsbudgeten 2019 kunde regeringen tillföra pengar för årets hösttermin, men nu föreslår regeringen att stödet återinförs.

–Jag har sett hur stor skillnad de här pengarna gör för många barn runt om i landet. Därför är jag glad att kunna ge beskedet att satsningen inte tar slut vid årsskiftet, utan att statens stöd på 100 miljoner om året återinförs, säger Amanda Lind.

Förslaget bygger på en överrenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/statens-stod-till-kulturskolan-aterinfors/

facebook Twitter Email