Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten på drivmedel sänks. Förslaget ingår i budgetpropositionen 2020.

– I budgetpropositionen 2020 sänks skatten drivmedel den 1 januari 2020 med 900 miljoner kronor.

– Skatten vid pump kommer bara följa den allmänna prisutvecklingen (KPI) för 2020. Skatten sänks alltså så att BNP-indexeringen, även kallad överindexeringen, inte får genomslag 2020.

– Vi sänker skatten för att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel. Användningen av fossila bränslen måste självklart minska. Vi socialdemokrater tror att det görs allra effektivast genom att arbeta systematiskt. Reduktionsplikten är ett system där vi blandar i mer och mer biobränsle i den vanliga bensin du köper. Det är bra politik som gör att alla kan vara med i omställningen, även den som inte har råd att köpa en ny bil. När vi ökar ambitionsnivån på iblandning 2020, då minskar också det fossila innehållet i en liter bensin. Därför är det rimligt att sänka skatten.

Frågor och svar

Varför sänks skatten på drivmedel?

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel. Användningen av fossila bränslen måste självklart minska. Men vi socialdemokrater tror att det görs allra effektivast genom att arbeta systematiskt. Reduktionsplikten är ett system där vi blandar i mer och mer biobränsle i den vanliga bensin du köper. När vi ökar ambitionsnivån på iblandning, då minskar också det fossila innehållet i en liter bensin. Därför är det rimligt att sänka skatten.

Vad är reduktionsplikten?

Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel. Riksdagen har sedan tidigare beslutat att höja reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten den 1 januari 2020.

När vi ökar ambitionsnivån på iblandning av biodrivmedel i bensinen, då minskar också utsläppen av växthusgaser. Samtidigt kan både råvarupriset på biodrivmedel och BNP-indexeringen påverka priset vid pump. Därför är det rimligt att sänka skatten.

Hur stora kommer skattejusteringarna att vara?

Koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre per liter och på diesel med 3 öre per liter. Energiskatten sänks med 5 öre per liter bensin och med 6,3 öre per liter diesel. Förslagen medför att skatten vid pump inte höjs 2020 utöver vad som följer av indexeringen med KPI. Efter indexeringen ökar alltså skatten på bensin med 12 öre och diesel 8,2 öre (exkl moms).

Men blir det ändå en skattehöjning i slutändan?

Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med KPI som gällt sedan 1995, inte höjs 2020.

Har inte BNP-indexeringen tagits bort av M/KD?

Nej, M/KD genomförde en engångssänkning av skatten. Lagstiftningen om indexering med KPI + 2 procentenheter låg kvar. Det är därför vi genomför en skattesänkning på 900 miljoner kronor, för att motverka BNP-indexeringen.

Varför indexeras skatten mer än KPI?

Förändringen genomfördes i budgetpropositionen för 2016 som en följd av att ökningen av KPI hade varit måttlig under åren innan regeländringen, medan tillväxten i BNP och de reala inkomstökningarna i samhället varit betydligt högre.

Fakta koldioxid- och energiskatt på drivmedel

Bensin och diesel beskattas med koldioxidskatt och energiskatt, som tas ut med ett fast belopp per liter. Beloppet ska enligt gällande lagstiftning räknas upp varje år.

Sedan 1 januari 1995 har skattebeloppet räknats upp med den allmänna prisutvecklingen (KPI). Sedan 1 januari 2017 har skattebeloppet istället räknats upp med KPI plus 2 procentenheter, där 2 procent är en schablon för den årliga BNP-tillväxten.

Den 1 juli 2019 sänktes skattebeloppen för bensin och diesel. Storleken på skattesänkningen motsvarade påslaget på indexeringen med 2 procentenheter för 2019. Lagstiftningen om KPI plus 2 procentenheter förändrades inte.

Den 1 januari 2020 sänks skattebeloppen enligt det remitterade förslaget på motsvarande sätt, så att storleken på skattesänkningen motsvarar påslaget på indexeringen med 2 procentenheter för 2020.

Fakta moms på drivmedel

Utöver koldioxidskatt och energiskatt utgår även 25 procents moms på bensin och diesel. Momsen beräknas på priset, efter det att koldioxidskatt och energiskatt har påförts. Det beräknas följaktligen moms även på skatten.

facebook Twitter Email