Rösta rött – för vård och omsorg av hög kvalitet

Vi är friskare och vi blir allt äldre, vilket också innebär att det blir fler som omfattas av vår gemensamma vård- och omsorgsverksamhet i kommunen.
Behovet av mer personal med rätt kompetens måste tas på allvar. För att bedriva god vård och omsorg för äldre och personer med funktionsvariatoner krävs att personalen får rätt förutsättningar.
De konkreta åtgärder som vi vill genomföra för att förbättra och förstärka verksamheten är att:
• Öka grundbemanningen inom vård och omsorg
• Införa heltid som norm, med bättre scheman och villkor så att den som vill jobba heltid också ska orka det
• Satsa på kompetensutveckling för personalen
• Ställa krav på undersköterskeutbildning vid rekrytering av undersköterskor
• Införa språkkrav och erbjuda kompetensstöd för de i personalen som behöver stärka språket
• Införa hembesök för alla 16-åringar som omfattas av LSS för att planera deras framtid
• Permanenta insatserna med vårdhundar på våra äldreboenden En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet.
Vi Socialdemokrater vill ge alla våra brukare samma trygga omsorg och vård, oavsett bakgrund och plånbok.
Samhället måste återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Valet är en folkomröstning om välfärden. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan, omsorgen och vården – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för vinstjakten och nya privatiseringar.
THORBJÖRN CARLSSON (S)
Oppositionsråd
CHRISTINA HOLMQUIST (S)
Gruppledare för Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden
PER-AXEL PERSSON (S)
Ledamot i styrelsen för Socialdemokraterna Partille
facebook Twitter Email