Rösta rött – för en jämlik skola!

För oss socialdemokrater är skolan oerhört viktig när vi bygger vårt Partille. Därför vill vi berätta om vår skolpolitik.

Alla elever ska få chans att lyckas i skolan. Ju fler elever som lyckas desto starkare och jämlikare Partille får vi!
Allt börjar redan i förskolan, som är central för alla barns utveckling.
Därför vill vi ge möjligheten (för de familjer som vill) att ha barnen i förskolan minst 25 timmar i veckan, jämfört med 15 timmar som är den berättigade nivån idag.
Förskolan ska finnas för alla barn och familjer, oavsett tid på dygnet. Man ska inte behöva byta eller avstå från jobb på grund av förskolans öppettider. Därför vill vi införa förskola på obekväm arbetstid.

Personalen är den viktigaste resursen för att bedriva en god undervisning.

Därför är det självklart för oss att satsa på mer personal.
Vi vill öka grundbemanningen både i förskolan och de första åren i skolan. I lågstadiet läggs grunden för att lära sig läsa, räkna och skriva.
Denna satsning skulle också leda till att fler elever lämnar grundskolan och grundsärskolan med godkända betyg. Fler kan klara gymnasiet och fler får en bra start i livet!

Utbildning behövs inte bara för våra barn och unga, utan är viktigt hela livet. Vi vill satsa på vuxenutbildningen. Fler ska ska kunna gå vidare i sina studier och få möjligheter att få ett arbete.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga. En satsning på elevhälsan tillhör våra viktigaste prioriteringar. Det är svårt att lyckas om man inte mår bra.

Slutligen är det viktigt för oss att partillebornas skattepengar används till välfärden och inte plockas ut som vinst. Därför röstar vi emot IES.
Välfärden ska styras av era behov, inte av marknadens. Vi säger nej till vinstdrivna friskolor i Partille!

Thorbjörn Carlsson (S) Oppositionsråd
Katarina Bosetti Kristoffersson (S)
Gruppledare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden
Håkan Killius (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email