Rådslag om kommunbudget 2023-2025

Till medlemmar i Partille Arbetarekommun
Inbjudan till ett extra rådslag om kommunbudget 2023-2025
Tid: 8 maj Kl:13.00
Plats: Sessionssalen Kommunhuset
Med anledning av budgetförslag till kommunfullmäktige och rådande världsläge bjuder vi in till ett
extra rådslag där du som medlem kan komma med synpunkter över budgetförslaget 2023-2025
Varmt välkommen
facebook Twitter Email