Medlemsmöte!

Tid: tisdagen den 24 september 
kl 18.00 Plats: OBS ny lokal! Sessionssalen i kommunhuset. Tema: Barnkonventionen samt val av ombud till Göteborgsområdets höstmöte
 Gäst: Janette Olsson, oppositionsregionråd

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 

Barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter.
Under det här mötet kommer vi att diskutera om hur den nya lagen kommer att påverka politiken.

Ta med en vän, partner eller bekant så ser vi till att göra ett bra möte tillsammans!

Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen önskar
Partille arbetarekommuns styrelse

Om du har frågor eller synpunkter, vänligen kontakta
Katarina Bosetti Kristoffersson, ordförande på e-post kbosettik@gmail.com
eller telefon 073-3295348 

Inbjudan medlemsmöte-barnkonvention

facebook Twitter Email