Gör din röst hörd till kongressen!

Nu börjar det bli dags för motionsskrivning till partikongressen 2021.
Vill du skriva en motion till partikongressen som äger rum 2021?
Då behöver AK styrelsen få in den senast den 31 januari.
Alla inkomna motioner behandlas på arbetarekommunens årsmöte, ställer sig årsmötet bakom motionen så behandlas den därefter till Göteborgsområdets distriktskongress.
Ställer sig distriktskongressen bakom motionen så skickas den till partikongressen som i sin tur äger rum i november.

Motion kan även skickas in som enskild om instanserna innan inte ställer sig bakom.

Har du idéer, tankar, förslag så kan vi hjälpas åt!
Vi har en skrivargrupp som mer än gärna stöttar och hjälper till!

Hör av dig med din idé till sap.partille@gmail.com

facebook Twitter Email