Fullmäktigegruppens möte

Gruppmötet är flyttat från torsdag till måndag den 18 november kl 18.00

Som medlem är du alltid välkommen på våra gruppmöten inför fullmäktige.
På dessa möten går vi igenom handlingarna inför mötet.
Vi pratar också om läget i nämnderna och aktuella politiska frågor.

Du är varmt välkommen till Gruppmötet på måndag.
Är dörren låst så ring Katarina på 0733-295348

facebook Twitter Email