Distriktskongress 2019

Som medlem har du möjlighet att påverka!

Det kan du göra på flera olika sätt, bland annat genom att skriva motioner till distriktskongressen som vi skrivit om i vårt partille.
Du har även som medlem nomineringsrätt till uppdrag.
Nedan ser du vilka som ska väljas på distriktskongressen

Distriktskongressen skall välja följande:
-1 ordförande, 1år
-14 ledamöter i styrelsen, 1 år
-3 revisorer, 1 år
-3 revisorsersättare, 1 år
-2 ordinarie styrelsen för S i VGR,1 år
-1 ersättare styrelsen för S i VGR, 1 år
-6 ledamöter representantskapet för S i VGR, 1år
-6 ersättare representantskapet för S i VGR, 1år
-5 ordinarie i valberedningen, 4 år
-2 ersättare i valberedningen, 4 år

Förslag på kandidater till ovanstående uppdrag skall vara arbetarkommunen till handa senast den 28 november 2018. Nomineringarna skickas in till sap.partille@gmail.com. Skriv ”Nominering” i ämnesraden.

Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att nominera.

 

facebook Twitter Email