Bättre ekonomi för pensionärer i år!

I Partille bor nästan 6700 personer som är över 65 år. Många jobbar fortfarande, en del har gått ner i tid och en del tar ut sin pension. Oavsett så menar Socialdemokraterna att i ett tryggt samhälle ska ingen bli fattig som gammal. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd.  

I år kommer flera förändringar som ger bättre ekonomisk trygghet. 

I januari höjs bostadstillägget för pensionärer. Det innebär att ensamstående pensionärer kan få 450 kr mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kr eller mer.
I september i år betalas pensionstillägget ut som ger upp till 600 kronor mer i månaden för pensionärer som slitit ett helt yrkesliv med låg lön.  

För personer över 60 år som slitit ut sig i arbetslivet kommer en ny trygghetspension att föreslås. 

Socialdemokraterna vill framåt att pensionärsskatten avskaffas helt. I år får pensionärerna en skattesänkning med 150 kronor per månad. 

Dagens regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 30-åring. Det innebär i sin tur att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning istället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension. Det är helt orimligt! Den nya trygghetspensionen föreslås träda i kraft till sommaren.  

Detta förslag har retat många på högerkanten, men vet ni vad, det har vi svårt att ta på allvar!
Man ska kunna känna sig trygg när man blir äldre och är sjuk!  

Efter många år av arbete ska man inte behöva oroa sig över ekonomin.
Den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen

Förbättra premiepensionssystemet, Det är socialdemokratisk politik!

För Socialdemokraterna i Partille
Thorbjörn Carlsson, Kommunalråd i opposition och Marie Raask, Andra viceordförande Social- och Arbetsnämnden

facebook Twitter Email